torstai 1. toukokuuta 2014

Nuorucaisten tapain sijvollisuudestNyt kun lukijat ovat aukaisseet silmänsä Walpurin päivään kaikkien edellispäivän raskaittenkin toimien jälkeen, onkin syytä katsoa mitä suuri opettaja Erasmus Roteródamus eli Rotterdamilainen sanoo kirjassaan Cullainen kiria, Nuorucaisten tapain sijvollisudest. Sen hän kirjoitti sponsoriruhtinassukunsa prinssille 1530, ja kirjasta tehtiin käännöksiä ja painoksia aina 1800-luvulle asti. Suomeksi kirja julkaistiin piispa Gezelius vanhemman kirjapainossa 1670. Minullakin tämä kirja oli, vuonna 1961 julkaistua rajoitettua painosta, mutta sen joku lainasi eikä palauttanut. Mutta ei hätää. Netistä löytyy koko teksti, sekä erinomaisen kiinnostava Pirkko Forsman Svenssonin tutkielma suomennoksesta ja sen mahdollisista tekijöistä.

Siis hyvät herrat (naisille ei toki sovi neuvoja antaa), lukekaapa tästä joitakin otteita. Muutamissa sanoissa olen lukemisen ymmärtämiseksi hiukan korjannut kirjoitusasua.

Ensimmäisen Osan I. Lucu. Caswoin Soweliaisudest

1. ETtä sijs yxi Sijwollinen nuorucaisten Toimi joca harald mahdais itzens osotta / ( mutta se osotta itzens enimitten Caswoisa ) nijn pitä Silmät oleman lembiät / Kehnot / Sijwolliset. Eij julmat / joca on julmuden mercki. Eij häpemättömät / joca on häpemättömyden. eij hälywäjset ja juoxendelewaiset joca on tyhmyden. eij carsaat / joca on lulijtten ja pahain juonden ajattelewaisten. eij ylon isoxi lewitetyt / joca on houraitten. eij usein iskewäiset Silmälaudoilla ja Silmäcarwoilla / joca on huikendelewaisten. eij hämmästywäiset / joca on hämmästynyitten / joca wirhi on Socratexesa merkitty. eij aiwan teräwät / joca on wihaisuden mercki. eij wilcuttawaiset ja nijn cuin puhuwaiset; joca on häwyntiettämättömyden mercki; mutta yhden hillityn ja ystäwällisen toimen ulos näyttäwäiset.                               

Sillä eij se ole pahoin sanottu wanhoilda Wijsahilda. Silmät Sisun ilmoittawat.

3. Mutta mikä luonostansa on sowelias / se myös caickein tykönä pitää pidettämän soweljasna.                              

4. Waicka näisäkin toisinans hywin sopi / että me caickinaiset Tawat oppimme / ja Maacunnan Tawan jälkeen itzem laitamme. 

7. Sijwotoin on catzoa jongun päälle cosca toinen Silmä ummesa on.

10. Otza myös pitä oleman iloinen ja tasainen / yhden hywän oman tunnon ja wapaan luonnon osottawainen; eij ryppyin wedetty / joca on wanhuden. eij lijckuwainen / joca on Ilicottein. eij julma / joca on Sonnein.

11. Sieramista pitä pois oleman Rään riettaus / joca on Rietasten Mercki. Se Wika myös wijsalle Miehelle Socratexelle on Häpiäxi lujettu.                           

12. Niistää Lakilla eli Waatteella / on Taloin-poicain tapa. pyhkiä Käsiwarrella eli Kynärä-päällä on Suolaitten; eij ole myös palio sijwollisembi sitä Kädella tehdä / jos cohta Rään Watteisijs pyhijt.

13. Lijnaisella nijstä Sieranden sastaisutta / on sijwollinen / kääten wähän siwulle rumistansa / jos sijnä on läsnä cunniallista Wäke.                            

Jos jotakin on mahan heitetty / sitten cuins olet nistännyt Nenäs cahdella Sormella / nijn pitä se cohta Jalalla pois pyhittämän. 

15. Wielä surembi wirhi on myös cuorsata / joca on kiucutzewaisten / jos se ainoastans tapahtu Tawast.                         

Sillä Rascas-Rindaisille / joilla on lyhyt Hengen weto / annetan se myöden.

27. Suu eij pidä yhteen puserrettaman / joca on sen tapa / cuin pelkää nielewänsä toisen Hengee. eikä auki oleman / joca on Narrein. mutta / nijn cuin Hulet toinen toisellens suuta andaisit / pitä kijnni ( ummes ) oleman.                         

28. Sijwotoin myös on ulos wenyttetyin Hulten cansa wiheldää / ehkä se wanhoille Herroille / Wäen läpikäiwille / pitä myöden annettaman. Sillä nijden caicki hywin sopi / mutta me Poicaa harjoitamme. 

 33. Se myös pahoin sopi / että mutamat nauraisansa hirnuwat.                         

34. Sijwotoin on myös se nauru / joca suun lewittä / rypistäin posket ja paliastain Hambaat / joca coirain tapa on / ja cudzutan Sardonialaisexi nauruxi.                          

35. Mutta nijn pitä caswon iloisuden näyttämän / ettei se suun muoto ( omaisutta ) wirhidze / eikä ole mercki yhteen irtaimeen sisuun.                          

36. Hulluin puhet nämät owat. minä repeen naurosta / halken naurosta / cuolen naurosta / etc.                         

Jos nijn naurollinen asia tapahtuu / että se wastaan meidän tahtom sen muotoisen nauron matcaan saatta / nijn pitä caswo peitettämän lijnalla eli kädellä.                          

37. Yxinäns / eli ilman jotacuta / julkista syytä nauraa / tygö lujetaan eli hulludelle eli mielipuolisudelle.                

43. Käännä idzes pois / cuin sinä syliet / ettes jongun päälle sylie eli priscoita.                         

50. Jos yskä waiwa / waroi ettes jongun suhun yski / ja olcon pois turhuus pytä selkiämmäst yskiä / cuin luondo waati.                         

51. Coscas tahdot ylenandaa / nijn mene wähän taamma. Sillä ylen andaa eij ole häpiä / waan saatta idzelens ylänannon juomisesta / on rumaa.

II. Lucu. Pään cauniudesta.                           

1. TAloinpoicainen tapa on / olla harjamattomalla Päällä.                           

2. Puhtaus pitä läsnä oleman / waan eij semmoinen caunistos / cuin Pijcoilla on.                         

3. Saiwarten ja Täiden riettaus pitä pois oleman. Kynsiä usein Päätäns muiden tykönä / eij ole sowelias. Nijn myös kynsiä muuta Rumistansa / on sastainen / lijatengin jos se tapahtuu tawasta eij tarpeesta. 

III. Lucu. Muista ulconaisista Rumijn Jäsenistä.

8. Nijtä Jäsenitä / joihin Luondo on häwyn yhdistännyt / paliastaa ilman tarwetta / pitä caucana oleman wapaasta Luonosta;                           

9. Ja jos tarwet sen waati / nijn se cuitengin pitä tehtämän cohtulisella Kehnoudella / ehkei yhtän todistaja ( Näkiä ) läsnä olis.

11. Mutta joidenga Jäsenden päälle catzelemusta on sijwollinen muiden Silmäin edes pejttä / nijtä palio wähemmin tule muiden anda pidellä.                              

12. Wijwytta omaa Wettäns on Terweydelle wahingollinen / salaisest heittä / häwyllinen.                         

13. On nijtä jotca käskewät / että Poica kijnnilikistetyillä Peräpuolilla Watzan puhalluxen pidättäis; waan eij se seiso hywin / coscas sijwollisexi pydät näkyä itzelles Tautia tuottaa.                            

14. Jos saa wälttää / nijn hän tehköön sen yxinäns. jos eij. nijn wanhan Sananlascun jälkeen Yskällä Watzan puhalluxen peittäköön.                            

15. Muutoin / mixei he myös samalla waiwalla käske / ettei he Watzansakan tyhiennäis ? sillä wijwyttää Puhallusta on wahingollisembi / cuin Watzan Riettautta pidättää.

(Jatkuu)

1 kommentti:

  1. Yskällä vatsan puhalluksen peittäköön. Priceless! Loistavaa tekstiä.

    VastaaPoista