maanantai 8. marraskuuta 2010

Kauneutta etsimässä II

Platonin kuuluisa kolmiyhteys Hyvyys - Kauneus - Totuudellisuus esiintyy hänellä myös erilaisin lisäyksin. Joskus mukana on Symmetria/Tasapaino, joskus Pyhyys. Faidon-dialogissa Platon yhdistää nämä supratodellisuuden ideat sieluun ja sen kuolemattomuuteen. "Kauneus sinänsä, Hyvyys sinänsä ja muukin tällainen todellisuus on olemassa, ja me suhteutamme siihen aistihavaintomme ja vertaamme niitä siihen". "Tarkastellessaan jotakin vain itsensä kautta sielu kääntyy kohti puhdasta, ikuista, kuolematonta ja muuttumatonta, ja koska se on tälle sukua, se pyrkii pysymään sen parissa".

Toden totta: täytyyhän sillä olla jotain merkitystä, että ihminen on tuhannet vuodet kuvitellut tällaiset käsitteet, ja pohtinut niiden ilmenemistä. Kristillinen etiikka on paljon velkaa hellenismille ja myös Platonille ja Sokrateelle, ja tuonut mukaan toisen vaikuttavan kolmiyhteyden, Paulus Tarsolaisen Usko - Toivo - Rakkaus.

Kun tässä olen etsiskellyt Kauneuden perusteita, ja nimenomaan aistien havaitsemassa muodossa, en voi olla vielä kerran siteeraamatta Eero Ojasta. Hän ottaa Platonin triadin vakavasti, ja väittää yhtenä monista että nuo kolme käsitettä liittyvät tiiviisti toisiinsa, eivätkä ole toistensa kanssa sovittamattomassa ristiriidassa.

"Totuus ja kauneus ovat eräässä mielessä kuin sisältö ja muoto. Hyvä on ne molemmat yhdessä, tarkoituksenmukaisuus. [...] Kaikki kolme ovat osin samaa asiaa ja osin eri asiaa niin, että ne tarvitsevat välttämättä toisiaan ja täydentävät toisiaan. Ne kaikki kaikuvat toisissaan".

"Miksi ihmisen maailmassa on sellainen asia kuin kauneus, ja miksi se vieläpä on hänelle tärkeä", Ojanen kysyy. "Mitä se kertoo ihmisestä ja maailmasta kokonaisuudessaan?" Ojanen kysyy myös vanhan kysymyksen: "Onko kauneus kohteessa itsessään oleva ominaisuus vai onko se jotenkin katsojasta, havaitsijasta riippuva asia?"

Platon vastasi viimeiseen kysymykseen omalla tavallaan. Kun itse aikaisemmin sanoin, että maailman matemaattis-geometrinen rakenne ja ihmisen aistitoiminta ovat perusteiltaan samansyntyiset, ja kauneuden kokeminen on näin ihmiselle luontaista, ei valinnan varaista, selitykseni on melkoisen platonilainen, vaikka käsitteet eroavatkin toisistaan. Myös Ojanen kallistuu samaan suuntaan ja toteaa että kauneudella on objektiivinen ja yleispätevä pohja.

Kauneuteen vaikuttavia yksittäisiä tekijöitä on antiikista alkaen esitetty lukuisia. Platonilla oli jo symmetrian ja tasapainon käsite. Molemmat lähtevät luonnosta, jonka muodoissa sinänsäkin on paljon kauneusaistiin vetoavaa. Antiikin lähes ylittämättömänä pidetty arkkitehtoninen estetiikka lähtee niin perustavaa laatua olevista kokemuksista kuin rakentamisesta. Jos pylväiden kannattama palkisto on "liian" raskas, se on sortumavaarassa eikä näinmuodoin vaikuta kauniilta. Luonnosta lähtevät niin jugendin ja rokokoon muodot kuin klassisen arkkitehtuurinkin pylväänpäät. Alla kauniisti Palladion mukaan renderöity korinttilainen kapiteeli:

Pylväiden kapeneminen seuraa suoraan puunrungon ominaisuudesta. Tämän vuoksi nykyisten lämpökeskusten tasapaksut betonipiiput ovat ilmiselvästi luonnottomia ja rumia verrattuina ylöspäin kapeneviin tiilipiippuihin. Luonnon muodot ja luonnon sanelemat lujuustekijät vaikuttavat näin samansuuntaisesti myös itse kauneuteen. Alla kuvatun japanilaisen voimalan oikeanpuolisten piippujen esteettinen pelastus on niiden luonteva tektoninen laajennus alhaalla. Vasemman piipun pelastaa taas sen tukirakennelman luonnonmukaisuus.

Maiseman kauneuteen vaikuttavat monet jo antiikin arkkitehtuurin tuntemat ja sittemmin renessanssin vahvistamat tekijät. Ykseys moninaisuudessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että niin osat kuin niistä muodostuvat kokonaisuudet ovat mittasuhteiltaan eli muodoiltaan samanlaisia. Silmä nauttii yhtenäisen geometrian havaitsemisesta rakennuksen muodoissa pienistä detaljeista kokonaisuuteen asti, kuten tässä Albertin kirkossa:

Mutta maisema ei silti ole geometrinen, päin vastoin. Detaljien yhtenäisyyttä luovat esimerkiksi puiden ja kasvien muodot, sekä usein samankaltaisiksi kuluneet kukkulat ja mäet. Vesi tuo mukaan oman vaakasuoran elementtinsä, josta maiseman muodot ponnistavat, ja johon ne usein myös vaipuvat. Mutta maisemaan liittyy tietysti muitakin ominaisuuksia jotka me voimme kokea kauneutena. Nykyään on paljon pohdiskeltu maisemakokemuksen ja ihmisen evoluution yhteyksiä. Hyviä asuinpaikkoja tarjoava maisema koetaan usein sinänsäkin kauniiksi. Toisaalta viimeistään romantiikka toi kauneuden piiriin myös autiot erämaat ja jylhät vuoristot, joita ennen oli juuri mainituistakin syistä kavahdettu. Alla on kuva Elben yläjuoksulta läheltä Königssteinia (Wikimedia Commons):

Kun silmä seuraa maisemaa ja sen muotoja, ja vaeltelee sen sisällä, kokonaisvaikutelma muistuttaa hyvin paljon esimerkiksi sinfonisen orkesterisävellyksen ajallisesti koettuja muutoksia ja vaihteluja. Samankaltaiset teemat ja aihelmat palaavat kerta toisensa jälkeen, ja niihin kontrastoivat toisenlaiset aihelmat tai erilainen orkestrointi. Kuuluisa ja suosittu esimerkki on Smetanan sävelrunoelma Moldau, joka kuuluu hienoon sävellyskokonaisuuteen nimeltä "Ma Vlast", Isänmaani. Ilmankin selostusta kuulija pystyy nauttien seuraamaan joen maisemien muutoksia, solisevista puroista ja rauhallisista öisistä näkymistä kapeikkoihin ja koskiin asti, ja seuraa katseellaan vielä joen katoamista kaukaisuuteen.

Tämän päivän uusia betoniympäristöjä katsellessaan huomaa hurjasti kaipaavansa vanhempia aikoja, jolloin mitättömimpäänkin puuceehen tai tavaravarastoon, tavallisimpaankin käyttöesineeseen muotoiltiin geometrisia tai luontoa jäljitteleviä koristeita. Ei liikaa, vain sen verran kuin kauneutta alati janoava ihminen pikku tyydytyksekseen kaipasi.

"... mutta suurin niistä on - Kauneus".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti